Zorg in het Kwadraat

Direct contact via 0416 - 312 450 of 0162 - 764 001
Thuiszorg van Zorg2Kraamzorg van Zorg2Dagbesteding voor Senioren van Zorg2 - De Buren

Klachten

Wij doen iedere dag onze uiterste best om u om de beste zorg- en dienstverlening te geven. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent. Dat vinden wij jammer om te horen, maar we vinden het belangrijk dat u het ons vertelt. Alleen op die manier krijgt u de zorg die u van ons verwacht (en mag verwachten) en alleen dan kunnen wij zorgen voor verbetering.

Uw klacht indienen
De eerste stap is dat u de klacht of aanbeveling bespreekt met de medewerker of degene die direct betrokken is bij de klacht. Ook kunt u bellen met kantoor om uw klacht te bespreken. Vaak worden door een gesprek zaken snel opgelost en misverstanden opgehelderd. Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht voorleggen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Dit kan bij voorkeur schriftelijk (per post of e-mail ):

U kunt dan een brief sturen naar:
Zorg in het kwadraat
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Nieuwevaart 16
5161 AR Sprang-Capelle

Uiteraard kunt u uw klacht ook via mail versturen naar info@zorg2.nl, vermeld te allen tijde voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en de omschrijving van de klacht.

Bent u het oneens met onze afhandeling?
Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld of als u het niet eens bent met het antwoord dat u heeft gekregen, dan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Zorggeschil of de Burgerlijk Rechter. Hiervoor verwijzen we u naar www.zorggeschil.nl.

Klik hier voor onze klachtenprocedure
Klik hier voor ons klachtenreglement

Papieren versies van deze documenten zijn op het kantoor van Zorg in het kwadraat.Werken bij ThuisZorg2
 
Wij zijn per direct op zoek naar:

  • Verpleegkundige - niveau 4 of 5
  • Verzorgende-IG - niveau 3
  • Helpende - niveau 2

Klik hier voor meer informatie en direct solliciteren.


Werken bij KraamZorg2
 
Wij zijn per direct op zoek naar:

  • Kraamverzorgende (16-24 uur per week)
  • Kraamverzorgende (Oproepbasis; voor 1 kraambed per maand)

klik hier voor meer informatie en direct solliciteren.


Erkend leerbedrijf thuiszorg en kraamzorg