Zorg in het Kwadraat

Direct contact via 0416 - 312 450 of 0162 - 764 001
Thuiszorg van Zorg2 

Thuiszorg en het coronavirus - Zorg in het kwadraat

Bijgewerkt op 25 januari 2022

Het coronavirus heeft momenteel een grote invloed op ons leven, zo ook op de thuiszorg.
Aangezien u (binnenkort) thuiszorg (Verzorging en/of verpleging, begeleiding en/of huishoudelijke hulp) ontvangt van Zorg in het kwadraat willen wij u enige informatie geven.

Zorg in het kwadraat heeft zich ten aanzien van het coronavirus goed voorbereid en alle medewerkers op de hoogte gebracht van het belang van hygiënisch werken en op welke signalen bij clënten en collega's gelet moet worden.
Er wordt gewerkt naar algemene richtlijnen, welke aangepast wordt wanneer er nieuwe maatregelen worden aangekondigd door het RIVM.

De richtlijn houdt onder andere in:
1. Al onze medewerkers volgen het hygiëne protocol dat bestaat uit:

 • Geen handen schudden;
 • Regelmatig handen wassen en papieren handdoekjes gebruiken;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes (na gebruik direct weggooien);
 • Volgens de richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van het RIVM deze al dan niet gebruiken
 • Regelmatig reinigen van de telefoon.
2. Medewerkers die het vermoeden van besmetting hebben, melden dit bij de huisarts en de leidinggevende. Zij volgen het advies om wel of niet te mogen werken op.

Invloed van Corona op de zorgverlening van Zorg in het kwadraat
De maatregelen die op dit moment gelden, houden in dat onze medewerkers bij hoesten en niezen in combinatie met koorts niet kunnen werken. Dat betekent dat we mogelijk met minder mensen hetzelfde werk moeten doen. Dit kan van invloed zijn op de zorg die u van ons krijgt.

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat:
 • Uw zorgmoment moet worden verplaatst naar een ander tijdstip;
 • U zorg krijgt van een andere medewerker dan u gewend bent;
 • Wij alleen (medische) noodzakelijke zorg verlenen;
 • Wij meer dan gebruikelijk een beroep moeten doen op uw mantelzorger.
Uiteraard stellen we u vooraf telefonisch op de hoogte wanneer wij tot een van deze maatregelen over moeten gaan.

Welke maatregelen kunt u als cliënt zelf nemen
Allereerst is het belangrijk om extra alert te zijn op uw eigen persoonlijke hygiëne.

De belangrijkste maatregelen die u vooraf kunt nemen zijn:
 • Zorg dat u een zeeppompje en keukenrol in huis heeft, zodat onze medewerkers bij binnenkomst en weggaan de handen goed kunnen wassen;
 • Was zelf uw handen vóór het zorgmoment;
 • Heb extra aandacht voor schone contactvlakken, lichtknoppen, deurknoppen, kranen e.d.;
 • Als u klachten heeft aan uw luchtwegen en u moet hoesten of niezen met of zonder koorts, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts om te overleggen wat u moet doen;
 • Laat Zorg in het kwadraat weten wanneer u klachten heeft, wanneer u getest moet worden door de GGD, of wanneer u een huisgenoot heeft die ziek is of besmet is met het coronavirus;
 • Inventariseer alvast wie in uw naaste omgeving de zorg over kan nemen in het geval wij dat tijdelijk niet meer kunnen doen.

Meer informatie omtrent het coronavirus
Zorg in het kwadraat houdt de door het RIVM voorgeschreven maatregelen aan, deze kunt u vinden op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/.Waarmee kunnen wij u helpen?
 
- Corona-informatie

- Persoonlijke verzorging
- Persoonlijke verpleging
- Begeleiding
- Huishoudelijke zorg

Specialistische thuiszorg
- 24-uurs zorg
- Zorg bij dementie
- Palliatieve zorg


Brochure downloaden
 
Brochure downloaden


Erkend leerbedrijf thuiszorg

Kraamzorg van Zorg2