Zorg in het Kwadraat

Direct contact via 0416 - 312 450 of 0162 - 764 001
Thuiszorg van Zorg2 

Begeleiding

Thuisbegeleiding voor jong en oud
Thuisbegeleiding is er voor u wanneer u bijvoorbeeld hulp of advies nodig heeft bij het structureren van uw huishouden en vrije tijd; het opbouwen van sociale contacten of het opvoeden van uw kinderen.
Vaak zijn er wel mensen in uw omgeving die kunnen helpen of even bij kunnen springen, maar soms is er meer nodig, dan kunt u bij Zorg2 terecht. Samen bekijken we hoe we uw persoonlijke situatie kunnen verbeteren. Het motiveren en het stimuleren van u als clint en het herwinnen van uw zelfstandigheid staan hierbij centraal.
Het takenpakket van de thuisbegeleider is breed. Zij houdt zich onder andere bezig met:
- Het zoeken naar concrete oplossingen voor sociale, emotionele en praktische problemen in uw dagelijkse leven;
- Het begeleiden, aanleren en structureren van dagelijkse activiteiten;
- Het ondersteunen in de opvoeding van de kinderen.

Met regelmaat werken thuisbegeleiders samen met een andere hulpverlener, bijvoorbeeld met een maatschappelijk werker, psycholoog, psychotherapeut of pedagoog. Door een goede samenwerking met deze hulpverleners kan Zorg2 de hulp optimaliseren.

Activiteitenbegeleiding aan huis
Activiteitenbegeleiding aan huis biedt een keur aan gevarieerde en stimulerende activiteiten. De activiteitenbegeleider komt in dit geval bij u thuis en stelt samen met u een activiteitenschema op. Dit schema wordt gebaseerd op uw persoonlijke interesses en mogelijkheden. Door middel van deze activiteiten wordt u structuur geboden.
Activiteitenbegeleiding aan huis kan ook ingezet worden om de mantelzorger(s) te ontlasten. Zodat ook zij van tijd tot tijd de accu kunnen opladen.

Begeleiding naar ziekenhuis of specialist
Zorg2 biedt naast individuele thuisbegeleiding de mogelijkheid om met de cliënt naar het ziekenhuis of specialist te gaan. Deze dienst wordt geboden om miscommunicatie te voorkomen. De medewerker kan dienen als geheugensteun en kan eventueel vragen stellen om voldoende duidelijkheid te verschaffen voor de cliënt.

Begeleiding/verzorging op uw vakantie-adres
Zorg2 biedt de mogelijkheid u begeleiding en/of verzorging te bieden op uw vakantie-adres. Een voor u vertrouwde medewerker zal u dan begeleiden en verzorgen tijdens uw vakantie, op de manier zoals u gewend bent. Op deze manier kunnen u en uw medevakantiegangers ongestoord genieten van een welverdiende vakantie.Waarmee kunnen wij u helpen?
 
- Corona-informatie

- Persoonlijke verzorging
- Persoonlijke verpleging
- Begeleiding
- Huishoudelijke zorg

Specialistische thuiszorg
- 24-uurs zorg
- Zorg bij dementie
- Palliatieve zorg


Brochure downloaden
 
Brochure downloaden


Erkend leerbedrijf thuiszorg

Kraamzorg van Zorg2