Zorg in het Kwadraat

Direct contact via 0416 - 312 450 of 0162 - 764 001
Kraamzorg van Zorg2 

Kraamzorg en het coronavirus - Zorg in het kwadraat

Bijgewerkt op 15 januari 2021

Het coronavirus heeft momenteel een grote invloed op ons leven, zo ook op de kraamzorg.
Indien u (binnenkort) kraamzorg ontvangt van Zorg in het kwadraat willen wij u enige informatie geven.

Zorg in het kwadraat heeft zich ten aanzien van het coronavirus goed voorbereid en alle medewerkers op de hoogte gebracht van het belang van hygiënisch werken en op welke signalen bij cliënten en collega's gelet moet worden.
Dagelijks beoordelen we daarom de situaties en stellen waar nodig ons beleid bij. Hierin hebben we continu contact met RIVM, de GGD, VSV's, KSV en BO geboortezorg (branchevereniging).
Alle adviezen en richtlijnen die zij voorschrijven volgen wij op, waarbij de kraamverzorgsters aanvullend alle actuele richtlijnen en werkwijzen kunnen raadplegen bij het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) waar zij zijn ingeschreven.
Mocht een medewerker van ons besmet zijn met het virus of als er een verdenking is op een besmetting, dan wordt zij niet ingezet in de zorg.

De richtlijn houdt onder andere in:
1. Al onze medewerkers volgen het hygiëne protocol dat bestaat uit:

 • Geen handen schudden;
 • Regelmatig handen wassen en papieren handdoekjes gebruiken;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes (na gebruik direct weggooien);
 • Volgens de richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van het RIVM deze al dan niet gebruiken;
 • Regelmatig reinigen van de telefoon.
2. Medewerkers die het vermoeden van besmetting hebben, melden dit bij de huisarts en de leidinggevende. Zij volgen het advies om wel of niet te mogen werken op.

Invloed van Corona op de zorgverlening van Zorg in het kwadraat
Het aantal besmettingen loopt in bepaalde regio's heel snel op. Daardoor zijn er door de regering landelijke beperkende maatregelen genomen met aanvullingen van regionale maatregelen voor de komende 3 weken.

Wat zijn de uitgangspunten voor de nieuwe maatregelen voor de kraamzorg?
 • Ze moeten aansluiten bij de landelijke adviezen van de regering
 • Ze moeten aansluiten op de extra regionale maatregelen
 • Ze moeten de kraamverzorgenden helpen zoveel mogelijk hun taak te kunnen uitvoeren zonder extra risico te lopen op een besmetting met Covid-19.
 • De richtlijnen worden afgestemd op de andere zorgverleners in de Geboortezorg.

Het advies vanuit de Taskforce Covid-19
Vanaf 6 juli 2020 gold in de sector kraamzorg een verruiming van de kraamvisite thuis bij gezinnen waar géén (verdenking op) Covid-19 is. Het advies sinds die tijd is dat voorzichtigheid geboden is met de visite tijdens de kraamweek. Naar aanleiding van nieuwe maatregelen sinds oktober 2020 is het oude advies opnieuw gaan gelden waarin restricties zijn voor de kraamvisite.
Binnen de verruimingsmaatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen kraamgezinnen met (verdenking op) COVID-19 besmetting en kraamgezinnen zonder (verdenking op) COVID-19 besmetting.

(Verdenking op) besmetting:
Sinds 11 mei 2020:
 • Bij (mogelijke) besmetting wordt 3 uur fysieke zorg geleverd door de kraamverzorgende. Op voorwaarde dat er voldoende PBM in de regio aanwezig is en indien 'zinnig en gepast' kan worden overwogen de zorg uit te breiden en te verdelen over meerdere momenten op de dag. Ook voldoende personeelscapaciteit is hierbij van belang.
 • Belangrijk is dat de intake bij een (vermoedelijke) besmetting niet aan huis wordt gedaan. Advies is om dit uit te stellen of telefonisch te doen, of een combinatie hiervan. Daarnaast wordt ook kraamvisite in dit geval afgeraden.
 • Het Kenniscentrum Kraamzorg heeft een werkinstructie opgesteld omtrent thuisisolatie bij coronabesmetting tijdens het kraambed. Hierin wordt onder andere beschreven hoe de kraamverzorgende om moet gaan met PBM bij een kraamgezin met (verdenking op) Covid-19.

Geen (verdenking op) besmetting
Vanaf 30 september 2020:
De intake:
De regering geeft aan zo weinig mogelijk te reizen en thuis te blijven maar het blijft mogelijk om een intake aan huis te doen. Afhankelijk van het risiconiveau in die specifieke regio kunnen er andere afspraken gemaakt worden in het KSV en het VSV.

NB. Voorafgaand aan het huisbezoek wordt altijd uitgevraagd of er COVID-19 klachten in het kraamgezin zijn.

De kraamvisite:
Ter bescherming van het kraamgezin, de kraamverzorgende en om de continuïteit van zorg te bewaken is het dringende advies om geen kraamvisite langs te laten komen zolang de kraamverzorgende in huis is.
Zorg in het kwadraat volgt dit dringende advies op.

De reden is:
 • Kraamverzorgenden hebben nauw contact met moeder en kind. Het is belangrijk dat ze door zo weinig mogelijk contact met visite, minder kans lopen besmet te raken
 • Binnenshuis in kleine ruimtes is de besmettingskans groter
 • Kraamverzorgenden verzorgen meerdere gezinnen. Als alle gezinnen ook weer bezoek krijgen zorgt dit toch voor meer contact en is de kans weer groot op een besmetting van andere gezinnen
 • De continuïteit van de zorg moet bewaakt worden. Als veel kraamverzorgenden ziek worden kan er geen goede zorg geleverd worden

 • Vanuit de overheid geldt de maatregel dat er maximaal 3 externe bezoekers in huis mogen zijn. Ook hier geldt dat afhankelijk van de regio en het risiconiveau in die regio dat het mogelijk is, dat één bezoeker wordt aangewezen die tijdens de kraamweek en tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende op visite komt.

  NB. Leerlingen & verloskundigen & JGZ-medewerkers vallen ook onder de 3 externe bezoekers.

  Het advies is te allen tijde dat men voorzichtig moet zijn! Dit voor de pasgeborene, het gezin, maar ook voor de kraamverzorgende.

  Voorwaarden voor bezoek zijn:
  • Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen
  • 1,5 meter afstand houden moet mogelijk zijn
  • Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen
  • Het bezoek houdt zich aan de hygiëne maatregelen

  NB. De voorkeur blijft dat dit bezoek enkel komt wanneer de kraamverzorgende niet in huis is.
  In de (poli)klinische setting gelden de regels van het ziekenhuis.

  De adviezen kunnen per dag worden bijgesteld. We vragen jullie daarom om onze website en de overige sociale media kanalen goed in de gaten te houden. Bij vragen mag je je altijd richten tot ons, wij zijn te bereiken via telefoonnummer 0416-312450 of via de e-mail: info@zorg2.nl

  Welke maatregelen kunt u als cliënt zelf nemen
  Allereerst is het belangrijk om extra alert te zijn op uw eigen persoonlijke hygiëne.
  De belangrijkste maatregelen die u vooraf kunt nemen zijn:
  • Was vaker dan normaal je handen gedurende 20 seconden met water en zeep.
  • Heb je geen water en zeep ter beschikking, gebruik dan hygiënische handgel.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik in een prullenbak die je kunt afsluiten.
  • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog. Vergeet niet het kledingstuk wat je draagt regelmatig te wassen.
  • Blijf uit de buurt van mensen die niezen en hoesten. Neem minimaal anderhalve meter afstand.
  • Haal niet dagelijks boodschappen, maar doe dit bijvoorbeeld één keer per week of laat de boodschappen bezorgen.
  • Als u klachten heeft aan uw luchtwegen en u moet hoesten of niezen met of zonder koorts, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts om te overleggen wat u moet doen.
  • Laat Zorg in het kwadraat weten wanneer u klachten heeft, wanneer u getest moet worden door de GGD, of wanneer u een huisgenoot heeft die ziek is of besmet is met het coronavirus.

  Enkele veelgestelde vragen omtrent kraamzorg en corona

  Wat moet ik doen als ik denk dat ik besmet ben met het Coronavirus?
  Als je het vermoeden hebt, dat je mogelijk besmet bent, neem dan contact op met de huisarts of de GGD. Je kunt zelf een corona-test aanvragen.

  Ik ben zwanger en wil me graag inschrijven voor kraamzorg. Kan dat?
  Dat kan uiteraard, ga naar onze inschrijfpagina ; een intake zal hierna in overleg ingepland worden.

  Zijn er nog intakes aan huis?
  Intakes aan huis zijn weer toegestaan en worden dan ook weer gewoon ingepland. Uiteraard onder het voorbehoud dat intaker en het aanstaande kraamgezin geen corona-gerelateerde klachten hebben.

  Mag ik nog wel thuis bevallen als ik besmet ben met het Coronavirus?
  Dit kun je het beste overleggen met je verloskundige.

  Zijn er nu andere richtlijnen bij mijn bevalling?
  Ook deze vraag kun beter even aan je verloskundige stellen.

  Krijg ik nog wel kraamzorg en is het wel veilig een kraamverzorgende in huis te hebben nu geadviseerd wordt contact zoveel mogelijk te vermijden?
  Ondanks alle maatregelen vanuit de overheid omtrent het coronavirus gaat onze kraamzorg gewoon door echter heeft het coronavirus vanzelfsprekend invloed op onze zorgverlening. We proberen onze kraamverzorgenden vanuit de organisatie hierin zo optimaal mogelijk te ondersteunen.
  Dagelijks beoordelen we daarom de situaties en stellen waar nodig ons beleid bij. Ook houden we onze medewerkers frequent op de hoogte met updates. Hierin hebben we continu contact met RIVM, de GGD, VSV's, KSV en BO geboortezorg (branchevereniging).
  Alle adviezen en richtlijnen die zij voorschrijven volgen wij op. Tevens kunnen de kraamverzorgsters alle actuele richtlijnen en werkwijzen raadplegen bij het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ).
  Mocht een medewerker van ons besmet zijn met het virus of als er een verdenking is op een besmetting, dan wordt zij niet ingezet in de zorg.

  Kan ik gewoon kraamvisite ontvangen?
  Hierboven is beschreven welke regels er momenteel gelden, deze kunnen ieder moment bijgesteld worden en worden dan ook op deze pagina aangepast.

  Wanneer komt de verloskundige langs?
  Hoe de stand van zaken omtrent de corona-maatregelen bij je verloskundige si kun je het beste vragen aan je verloskundig.

  Mag ik nog wel borstvoeding geven?
  Borstvoeding is de meest natuurlijke en effectieve manier om een baby te voeden. Moedermelk bevat alles wat een baby nodig heeft, naast de voedingstoffen ook beschermende stoffen. Het is op dit moment niet duidelijk of het virus kan worden overgedragen via de borstvoeding. Wel is bekend dat allerlei immuunstoffen via de borstvoeding worden doorgegeven van moeder naar kind. Moeders die zijn blootgesteld aan een virus, gaan antistoffen en andere immuun-factoren aanmaken en geven dit via de moedermelk aan de baby door. Het is daarom belangrijk dat moeders borstvoeding (blijven) geven. Immers, als de baby geen borstvoeding meer krijgt worden ook de beschermende stoffen niet meer overgedragen. Het is uiteraard te allen tijde zeer belangrijk om goede hygiëne in acht te nemen. Ben je als moeder zelf besmet, dan kun je uit voorzorg beter wel een mondmasker dragen tijdens het voeden.Waarmee kunnen wij u helpen?
 
- Corona-informatie

- Partus-assistentie
- Kraambed
- Couveuse nazorg
- Voorlichting & instructie
- Natuurlijke Kraamzorg

- Direct kraamzorg aanvragen


Brochure downloaden
 
Brochure downloaden


ISO gecertificeerd, Erkend leerbedrijf kraamzorg, aangesloten bij BO Geboortezorg

Thuiszorg van Zorg2