Zorg in het Kwadraat

Direct contact via 0416 - 312 450 of 0162 - 764 001
Kraamzorg van Zorg2 

Kraamzorg en het coronavirus - Zorg in het kwadraat

Bijgewerkt op 07 februari 2022

Het coronavirus heeft nog steeds een grote invloed op ons leven, zo ook op de kraamzorg.
Indien u (binnenkort) kraamzorg ontvangt van Zorg in het kwadraat willen wij u enige informatie geven.

Zorg in het kwadraat heeft zich ten aanzien van het coronavirus goed voorbereid en alle medewerkers op de hoogte gebracht van het belang van hygiĆ«nisch werken en op welke signalen bij cliënten en collega's gelet moet worden.
Dagelijks beoordelen we daarom de situaties en stellen waar nodig ons beleid bij. Hierin hebben we continu contact met RIVM, de GGD, VSV's, KSV en BO geboortezorg (branchevereniging).
Alle adviezen en richtlijnen die zij voorschrijven volgen wij op, waarbij de kraamverzorgsters aanvullend alle actuele richtlijnen en werkwijzen kunnen raadplegen bij het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) waar zij zijn ingeschreven.
Mocht een medewerker van ons besmet zijn met het virus of als er een verdenking is op een besmetting, dan wordt zij niet ingezet in de zorg.

De richtlijn houdt onder andere in:
1. Al onze medewerkers volgen het hygiëne protocol dat bestaat uit:

 • Geen handen schudden;
 • Regelmatig handen wassen en papieren handdoekjes gebruiken;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes (na gebruik direct weggooien);
 • Volgens de richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van het RIVM deze al dan niet gebruiken;
 • Regelmatig reinigen van de telefoon.
2. Medewerkers die het vermoeden van besmetting hebben, melden dit bij de huisarts en de leidinggevende. Zij volgen het advies om wel of niet te mogen werken op.

Invloed van Corona op de zorgverlening van Zorg in het kwadraat

Wat zijn de uitgangspunten voor de maatregelen voor de kraamzorg?
 • Ze moeten aansluiten bij de landelijke adviezen van de regering
 • Ze moeten aansluiten op de extra regionale maatregelen
 • Ze moeten de kraamverzorgenden helpen zoveel mogelijk hun taak te kunnen uitvoeren zonder extra risico te lopen op een besmetting met Covid-19.
 • De richtlijnen worden afgestemd op de andere zorgverleners in de Geboortezorg.

Maatregelen n.a.v. persconferentie 25 januari 2022
Taskforce COVID-19 heeft de volgende maatregelen bepaald voor de kraamzorgsector per 25 januari 2022 en handhaaft deze tot nader order; dit heeft onder andere betrekking op de intakes en kraamvisite.
Binnen de huidige maatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen kraamgezinnen met (verdenking op) COVID-19 besmetting en kraamgezinnen zonder (verdenking op) COVID-19 besmetting.

Kraamzorg aan gezinnen met (verdenking op) besmetting
Bij (mogelijke) besmetting wordt 3 uur fysieke zorg geleverd door de kraamverzorgende. Op voorwaarde dat er voldoende PBM in de regio aanwezig is en indien 'zinnig en gepast', kan worden overwogen de zorg uit te breiden en te verdelen over meerdere momenten op de dag. Ook voldoende personeelscapaciteit is hierbij van belang.

Belangrijk is dat de intake bij een (vermoedelijke) besmetting niet aan huis wordt gedaan. Advies is om dit uit te stellen of telefonisch te doen, of een combinatie hiervan. Daarnaast wordt ook kraamvisite in dit geval ten zeerste afgeraden.

Kraamzorg aan gezinnen zonder (verdenking op) besmetting
In afstemming met de Taskforce Covid-19, adviseert Bo Geboortezorg vanaf 5 november 2021 de volgende maatregelen aan te houden ter bescherming van het kraamgezin en de kraamverzorgende:
 • De kraamverzorgende draagt binnen de 1,5 meter ALTIJD een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR en handschoenen. Door de niet-geïmmuniseerde kraamverzorgende moet oogbescherming en schort overwogen worden. Door ook veiligheidsbril en schort te gebruiken is de niet-geïmmuniseerde kraamverzorgende beter beschermd én valt zij buiten het bron- en contactonderzoek indien de kraamvrouw achteraf toch Covid-19 positief blijkt te zijn. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van de eigen professionele afweging.
 • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor handhygiëne.
 • Géén fysieke intakes uit te voeren maar deze te vervangen door beeldbellen. Indien er zwaar wegende signalen zijn om wel een intake aan huis te doen kan dit overwogen worden. Voorafgaand aan de intake wordt dan geadviseerd een triage te doen en tijdens de intake aan huis wordt het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR geadviseerd.


Kraamvisite
 • Géén kraamvisite te ontvangen wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is. Hiermee voorkomen we dat het gezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting.
 • 1,5 meter afstand houden is verplicht vanuit de overheid: in de ruimte moet 1,5 meter afstand houden mogelijk zijn. Indien dit niet mogelijk is wordt geadviseerd geen kraamvisite te ontvangen.
 • Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen.
 • Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen.


Het advies is te allen tijde dat men voorzichtig moet zijn! Dit voor de pasgeborene, het gezin, maar ook voor de kraamverzorgende.

De adviezen kunnen per dag worden bijgesteld. We vragen jullie daarom om onze website en de overige sociale media kanalen goed in de gaten te houden. Bij vragen mag je je altijd richten tot ons, wij zijn te bereiken via telefoonnummer 0416-312450 of via de e-mail: info@zorg2.nl

Welke maatregelen kunt u als cliënt zelf nemen
Allereerst is het belangrijk om extra alert te zijn op uw eigen persoonlijke hygiëne.
De belangrijkste maatregelen die u vooraf kunt nemen zijn:
 • Was vaker dan normaal je handen gedurende 20 seconden met water en zeep.
 • Heb je geen water en zeep ter beschikking, gebruik dan hygiënische handgel.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik in een prullenbak die je kunt afsluiten.
 • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog. Vergeet niet het kledingstuk wat je draagt regelmatig te wassen.
 • Blijf uit de buurt van mensen die niezen en hoesten. Neem minimaal anderhalve meter afstand.
 • Haal niet dagelijks boodschappen, maar doe dit bijvoorbeeld één keer per week of laat de boodschappen bezorgen.
 • Als u klachten heeft aan uw luchtwegen en u moet hoesten of niezen met of zonder koorts, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts om te overleggen wat u moet doen.
 • Laat Zorg in het kwadraat weten wanneer u klachten heeft, wanneer u getest moet worden door de GGD, of wanneer u een huisgenoot heeft die ziek is of besmet is met het coronavirus.

Enkele veelgestelde vragen omtrent kraamzorg en corona

Wat moet ik doen als ik denk dat ik besmet ben met het Coronavirus?
Als je het vermoeden hebt, dat je mogelijk besmet bent, neem dan contact op met de huisarts of de GGD. Je kunt zelf een corona-test aanvragen.

Ik ben zwanger en wil me graag inschrijven voor kraamzorg. Kan dat?
Dat kan uiteraard, ga naar onze inschrijfpagina ; een intake zal hierna in overleg ingepland worden.
Op dit moment adviseert taskforce COVID-19 géén fysieke intakes uit te voeren maar deze te vervangen door beeldbellen. Indien er zwaar wegende aanwijzingen zijn om wel een intake aan huis te doen kan dit overwogen worden. Voorafgaand aan de intake wordt geadviseerd een triage te doen en tijdens de intake aan huis wordt het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR geadviseerd.

Zijn er nog intakes aan huis?
Op dit moment adviseert taskforce COVID-19 géén fysieke intakes uit te voeren maar deze te vervangen door beeldbellen. Indien er zwaar wegende aanwijzingen zijn om wel een intake aan huis te doen kan dit overwogen worden. Voorafgaand aan de intake wordt geadviseerd een triage te doen en tijdens de intake aan huis wordt het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR geadviseerd.

Mag ik nog wel thuis bevallen als ik besmet ben met het Coronavirus?
Dit kun je het beste overleggen met je verloskundige.

Zijn er nu andere richtlijnen bij mijn bevalling?
Ook deze vraag kun beter even aan je verloskundige stellen.

Krijg ik nog wel kraamzorg en is het wel veilig een kraamverzorgende in huis te hebben nu geadviseerd wordt contact zoveel mogelijk te vermijden?
Het heeft coronavirus vanzelfsprekend invloed op onze zorgverlening. We proberen onze kraamverzorgenden vanuit de organisatie hierin zo optimaal mogelijk te ondersteunen.
Dagelijks beoordelen we daarom de situaties en stellen waar nodig ons beleid bij. Ook houden we onze medewerkers frequent op de hoogte met updates. Hierin hebben we continu contact met RIVM, de GGD, VSV's, KSV en BO geboortezorg (branchevereniging).
Alle adviezen en richtlijnen die zij voorschrijven volgen wij op. Tevens kunnen de kraamverzorgsters alle actuele richtlijnen en werkwijzen raadplegen bij het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ).
Mocht een medewerker van ons besmet zijn met het virus of als er een verdenking is op een besmetting, dan wordt zij niet ingezet in de zorg.

Kan ik gewoon kraamvisite ontvangen?
Hierboven is beschreven welke regels er momenteel gelden, deze kunnen ieder moment bijgesteld worden en worden dan ook op deze pagina aangepast.

Wanneer komt de verloskundige langs?
Hoe de stand van zaken omtrent de corona-maatregelen bij je verloskundige iskun je het beste vragen aan je verloskundig.

Mag ik nog wel borstvoeding geven?
Borstvoeding is de meest natuurlijke en effectieve manier om een baby te voeden. Moedermelk bevat alles wat een baby nodig heeft, naast de voedingstoffen ook beschermende stoffen. Het is op dit moment niet duidelijk of het virus kan worden overgedragen via de borstvoeding. Wel is bekend dat allerlei immuunstoffen via de borstvoeding worden doorgegeven van moeder naar kind. Moeders die zijn blootgesteld aan een virus, gaan antistoffen en andere immuun-factoren aanmaken en geven dit via de moedermelk aan de baby door. Het is daarom belangrijk dat moeders borstvoeding (blijven) geven. Immers, als de baby geen borstvoeding meer krijgt worden ook de beschermende stoffen niet meer overgedragen. Het is uiteraard te allen tijde zeer belangrijk om goede hygiƫne in acht te nemen. Ben je als moeder zelf besmet, dan kun je uit voorzorg beter wel een mondmasker dragen tijdens het voeden.Waarmee kunnen wij u helpen?
 
- Corona-informatie

- Partus-assistentie
- Kraambed
- Couveuse nazorg
- Voorlichting & instructie
- Natuurlijke Kraamzorg

- Direct kraamzorg aanvragen


Brochure downloaden
 
Brochure downloaden


ISO gecertificeerd, Erkend leerbedrijf kraamzorg, aangesloten bij BO Geboortezorg

Thuiszorg van Zorg2